Utleie av garasjeplass

Av hensyn til kontroll med nøkler, fjernkontroller og adgangen til byggene skal utleie av garasjeplass kun skje til beboere i Gaustadveien 23 ( ref. husordensreglene § 14).