Ny forbedret avtale med Canal Digital

Styret har på vegne av beboerene fremforhandlet en forbedret avtale med Canal Digital.

Den nye avtalen innbærer at hastigheten på bredbåndet øker fra 5 Mbps  til 30 Mbps, til en noe redusert pris.
Hvis du i dag har oppgradert hastigheten vil du måtte betale mindre enn tidligere. Dette blir automatisk justert på neste faktura.

For alle detaljer, last ned hele PDFen fra Canal Digital

Malingsarbeid i sommer

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og det er ikke lenge til malerfirmaet vi har hyret inn setter i gang med arbeidet.
Planlagt oppstart er uke 24, og de regner med å bruke omtrent to måneder.

Fremdriftsplan

Uke 24-27: A/B bygg
Uke 27-30: C/D bygg
Uke 31: Ferdigbefaring

Her må det tas litt forbehold med tanke på været.

Ved oppstart av hvert bygg, vil de begynne med vasking av hele bygget, for deretter å male seg fra nord til sør (oppgang A -> B ->  C -> D).

Oppdatering 15.6:
Vasking pågår fremdeles i AB-bygget, og vil ferdigstilles i løpet av uken. Malearbeidet er planlagt påbegynt mandag 19.
Alle leilighetene ved bakkeplan vil bli malt til slutt, altså når alle de andre leilighetene i AB blokken er ferdige. Dette er fordi man ønsker å utnytte tiden man har liften best mulig.

Maleren vil henge en lapp på døra når arbeidet er ferdigstilt og balkongen er klar til bruk.

Hva betyr dette for hver enkelt?

  • Alle må rydde sine balkonger/uteområder slik at det gis fri tilgang til flatene det skal arbeides på. Det holder å trekke møblene unna de flatene som skal males. Dersom du vet at du skal bort i det aktuelle tidsrommet, bør dette ryddes i forkant.
  • Malerfirmaet dekker til gulv, karmer o.l. mens de holder på, men hvis man ønsker ekstra sikkerhet i forhold til mulig søl på møbler etc som er trukket til siden må vi selv sørge for dette. Malingsfirmaet tar ikke ansvar for eiendeler som ikke er ryddet og dekket til.
  • Dersom man ønsker at det skal males bak lamper, skilt e.l. må dette skrus ned i forkant. Hvis ikke maskeres det og males rundt. Større installasjoner som for eks markiser dekkes til av malerfirmaet.
  • Det utføres ikke vinduspuss etter vask av vinduene.
  • Beboere må sørge for å holde vinduer, dører og ventiler lukket i forbindelse med vask.
  • Malingen som benyttes kan overmales etter to timer, derfor males det ofte to strøk på samme dag.

Rundt oppstartsdato kommer det til å bli plassert en brakke på de to øverste parkeringsplassene. Det er derfor fint om disse ikke benyttes i uke 24.

Velkommen til ny nettside

Velkommen til Sameiet Gaustadveien 23 sin nye nettside!

Den nye siden er i et bloggformat, og vil brukes til å publisere relevant informasjon og nyheter til beboerene.

Dersom man ønsker å få varsler ved nye nyheter, kan man melde seg på mailinglisten i feltet i venstremenyen. Man vil da få varsler når det kommer nye elementer i bloggen.

Siden er i kontinuerlig utvikling, og vil bli oppdatert forløpende. Dersom du har forslag til tekster, undersider eller har fine bilder du ønsker å dele så ta kontakt med styret.

http://s14rob.com/wp-content/uploads/2014/04/rocket_launch1.jpg