Navneskilt

For å bidra til en ryddig, helhetlig og hyggelig presentasjon av sameiet skal navneskiltene på postkassene og de utvendige ringeklokkene ha felles standard. Bestillinger av navneskilt og betaling foretas av den enkelte beboer.

Firmaene som leverer skiltene oppbevarer informasjon om fonter og størrelser.

Bestilling sendes til
Ringeklokke: PHONO*elektro-akustikk as, e-postadr.: teknisk@phono.no.
Postkasse: Foldal Stempel AS, e-postadr.: post@foldal.no

Merk gjerne bestillingen med «Iht standard benyttet i Sameiet Gaustadveien 23». Dette vil si bokstavering av navn med stor forbokstav og ellers små bokstaver. Til ringeklokkene foretrekker vi at det benyttes kun etternavn. Ved flere etternavn skal det benyttes «/» mellom navnene på ringeklokkeskiltene.

Monteringen av postkasseskilt (oppgang A, B, C) skjer ved å løsne to mutre på innsiden av postkassedøren, fjern det gamle skiltet, sett det nye på plass i rammen og stram mutrene. I oppgang D skyves skiltet på plass i rammen (fra innsiden av postkassen). Ringeklokkeskilt plasseres bak plastdekslet som lett vippes av med en liten skrutrekker.

Det skal være enkelt å bytte skiltene, men har du problemer kontakt gjerne styret.