Inn/utflyttingsguide

EIERSKIFTE OG UTLEIE

Ved overdragelse av seksjon plikter seksjonseiere å gi melding til forretningsfører (vedtektene § 18) og til sameiets styre (husordensreglene § 14).

Ved overdragelse av seksjon plikter overdrageren å informere erververen om de til enhver tid gjeldende vedtekter (vedtektene § 18).

Seksjonseier som leier ut sin seksjon, plikter å melde dette til sameiets styre (husordensreglene § 14).   Leietakere skal gis informasjon om husordensregler og forplikte seg til å følge disse (vedtektene § 5).

Ved utleie er eier ansvarlig for at leietager følger sameiets vedtekter og husordensregler (husordensreglene § 14).

Utleie av garasje skal kun skje til beboere i Gaustadveien 23 (husordensreglene § 14).

Husordensreglene og vedtektene finner du under fliken «Om sameiet».

 

NAVNESKILT

For å bidra til en ryddig, helhetlig og hyggelig presentasjon av sameiet skal navneskiltene på postkassene og de utvendige ringeklokkene ha felles standard. Bestillinger av navneskilt og betaling foretas av den enkelte beboer.

Firmaene som leverer skiltene oppbevarer informasjon om fonter og størrelser.

Bestilling sendes til
Ringeklokke: PHONO*elektro-akustikk as, e-postadr.: teknisk@phono.no.
Postkasse: Foldal Stempel AS, e-postadr.: post@foldal.no

Merk gjerne bestillingen med «Iht standard benyttet i Sameiet Gaustadveien 23». Dette vil si bokstavering av navn med stor forbokstav og ellers små bokstaver. Til ringeklokkene foretrekker vi at det benyttes kun etternavn. Ved flere etternavn skal det benyttes «/» mellom navnene på ringeklokkeskiltene.

Monteringen av postkasseskilt (oppgang A, B, C) skjer ved å løsne to mutre på innsiden av postkassedøren, fjern det gamle skiltet, sett det nye på plass i rammen og stram mutrene. I oppgang D skyves skiltet på plass i rammen (fra innsiden av postkassen). Ringeklokkeskilt plasseres bak plastdekslet som lett vippes av med en liten skrutrekker.

Det skal være enkelt å bytte skiltene, men har du problemer kontakt gjerne styret.

 

HEISER

Har du behov for å holde heisdørene lenge åpne, ikke sperr for dørene, men bruk nøkkel som settes i panelet i heisen. Nøkkelhullet er under etasjeknappene. Nøkkel skal du ha fått ved overtagelsen av leiligheten. Sperring av heisdørene kan føre til heisstans og unødvendige kostnader.

 

TV OG BREDBÅND

Sameiet har avtale med Telenor (endret navn fra Canal Digital høsten 2018) om levering av TV- og bredbåndstjenester. Telenors utstyr skal følge med ved overtagelse av leiligheten, men alle nye eiere/leietakere må selv kontakte Telenor for å bli registrert som bruker.

TV grunnpakke og bredbånd med hastighet 50 Mbps (pr. 1/1-2018) er inkludert i husleien. Beboere som ønsker større bredbåndshastighet kan inngå egen avtale med  Telenor om dette.

Sameiets avtale med Telenor heter Komplett 50. For mer informasjon se Telenors hjemmeside.

 

GASS

Gassmålerne avleses og gassanlegget i leilighetene blir kontrollert én gang pr. år i regi av styret. Faktura for gassforbruket og for kontroll av anlegget blir sendt den enkelte beboer. Ved kjøp/salg av leilighet, eller ved bytte av leieboer, anbefaler vi at inn- og utflytter selv leser av gassmåleren slik at disse kan foreta en fordeling av kostnaden som kommer på den årlige fakturaen fra styret.  Styret foretar ikke fordeling av gasskostnadene mellom den som flytter ut og den som flytter inn.

 

MARKISER

Markiser skal ha samme type og farge. Vi som har markiser, har fått dem levert av Scandic Markiser.

Link til Scandic Markiser:   http://www.scandicmarkiser.no/