Branninstruks

Varsle: Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle                         beboerne.
Redde: Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.
Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner holdes lukket for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med:                                                                                                                                                                                     – rømningsveier og nødutganger
– hvor slukkeutstyr (i leilighet og fellesområder) er plassert                                                                                                 – hvordan slokkeutstyret skal brukes

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.

Test røykvarslere i leiligheten minst én gang pr. år.

Ved evakuering, gå rett ut; dvs retning garasjeanlegget tilhørende naboeiendommen Øvre Sogn Borettslag. Ikke gå mellom våre bygninger.

Brann: 110          Politi: 112          Ambulanse: 113