Service på gassanlegget

Styret har inngått avtale med ny leverandør av gassvedlikehold; Assemblin AS.

Den årlige servicen gjennomføres 7. – 12. desember. Informasjon om dato og klokkeslett er sendt i e-post til hver sameier.

Styret anbefaler at dere er hjemme ved tildelt tid eller bytter tidspunkt med en nabo, eller avtaler med naboen som kan låse inn Assemblin. Dersom dere bytter tidspunkt eller får naboen til å låse inn Assemblin, husk å oppgi det i en e-mail til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 3. desember. Ved henvendelse til Assemblin vennligst oppgi også det nummeret som er klistret på dørene. Nummeret begynner med bokstaven A i oppgang A og B, og med bokstaven B i oppgang C og D

OBS!
• For de som ikke er hjemme til tildelt/avtalt tidspunkt vil det påløpe en         ekstra kostnad ved en oppsamlingsrunde.
• Gjennomføring av service kan ta noe ulik tid. Assemblin ber oss derfor om å holde av ½ time i forkant og etterkant av tildelt tid.

Evt plombering
Dersom noen ønsker å få plombert gassanlegget i sin leilighet, gi beskjed via e-mail til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 29. november. Assemblin har opplyst at dersom de utfører plomberingen under den årlige servicerunden vil kun delekostnad, på ca. kr. 500, bli belastet. Vær oppmerksom på at gass-skapet allikevel må kontrolleres hvert år.

Praktiske forberedelser:
• Sørg for at ringeklokke og dør er merket med navn iht tilsendt liste. Hvis dette ikke er gjort, finner ikke Assemblin korrekt leilighet, og anser det som bomtur.
• De som leier ut må si ifra til leietaker at Assemblin kommer og opplyse om tidspunktet for servicen.
• Navnet til eier (se tilsendt liste) må stå på ringeklokken den dagen servicen blir gjennomført, eller dere kan gi beskjed til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 29. november hvilket navn som står på ringeklokken.
• De som har grillslange til gassgrill må legge den frem slik at den blir kontrollert.
• Husk at peisen må være avslått natten før service blir gjennomført!!

Vi håper at vi kan gjennomføre den årlig servicen av gassanlegget uten store utfordringer.

På forhånd takk for hjelpen til alle.