Ventilasjonsrens

Sameiet er nå over 7 år. Styret har gjennomført stikkprøver av ventilasjonsanlegget i leilighetene. Resultatet av disse viste at det er påkrevd å gjennomføre ventilasjonsrens i alle leilighetene.

Styret har vært i dialog med flere leverandører og innhentet tilbud. Aktiv Ventilasjonsrens AS er valgt som leverandør av tjenesten.

Ventilasjonsrensen vil bli gjennomført i uke 50. Arbeidet i hver leilighet tar ca. 1 time. Dato log klokkeslett for gjennomføringen er sendt i e-post til alle beboere/eiere.

Vi anbefaler at dere er hjemme ved tildelt tid. Dersom dere ikke har mulighet til å være hjemme ved tildelt tid må dere bytte tidspunkt med en nabo eller avtale med nabo som kan låse inn Aktiv Ventilasjonsrens.

Dersom dere bytter tidspunkt eller får naboen til å låse Aktiv Ventilasjonsrens inn, husk å oppgi det i en e-post til tina@aktivventilasjonsrens.no, eller pr. tlf. 463 06 958 (kl. 0800 – 1500) innen fredag 7. desember. Ved henvendelse til Aktiv Ventilasjonsrens vennligst oppgi, foruten navn, det nummeret som står på inngangsdøren. I oppgang A og B begynner nummeret med bokstaven A, og i oppgang C og D begynner nummeret med bokstaven B.

Obs!
Husk å merke inngangsdøren din med navn, og at dette og navn på ringeklokken nede må være i samsvar med den tilsendt liste.