Garasjene blir stengt

Vannrennen utenfor garasjeportene skal repareres og GARASJENE må STENGES for inn-/utkjøring en periode.

Dere har sikkert observert at rennen utenfor garasjen har behov for å bli utbedret. Reparasjonen starter onsdag 24. oktober kl. 07:00 og avsluttes torsdag 25. oktober.

Av hensyn til det arbeidet som skal utføres, er det ikke mulig å kjøre inn eller ut av garasjene i perioden:
onsdag 24. oktober kl. 07:00 til torsdag 25. oktober (ca. kl 16:00)

Alternativ parkering i denne perioden er gjesteparkeringen og parkeringsplassen ved innføringsstasjonen (trafoen) øverst i Gaustadveien.

Styret beklager de ulempene dette arbeidet medfører, men reparasjonen er dessverre påkrevet.

Hilsen
STYRET