Branninstruks

Justert branninstruks er i dag hengt opp på oppslagstavlene. Ved en eventuell nødsituasjon, husk:

Ved evakuering, gå rett ut; dvs retning garasjeanlegget tilhørende naboeiendommen Øvre Sogn Borettslag. Ikke gå mellom våre bygninger.

Hele branninstruksen finner du under fanen HMS her på hjemmesiden, og  på oppslagstavlene i inngangspartiene. Gjør deg kjent med innholdet.