2018

Forhåndsvarsel om årsmøte 2018

Tidspunkt: Onsdag 18. april 2018 kl. 19.00.
Sted: Rabben («Det røde huset») i Gaustadveien.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styrets e-post, post@gaustadveien23.no. Sakene må være meldt til styret innen 5. mars 2018.

Ved innmelding av saker må det lages en kort redegjørelse for saken, eventuelle tegninger og kart vedlegges samt et forslag til vedtak.

Innkalling med dagsorden blir tilsendt.