Heisservice

Hastighetsovervåkerne for heisene i oppgang C og oppgang D må skiftes. Dette blir gjort i morgen 4. april. Arbeidet antas å ta ca. 4 timer pr. heis. Vi beklager ulempene, men dette er nødvendig sikkerhetsoppfølging.

Vårdugnad

Det er snart tid for vårens dugnad. Vi håper du og dine har anledning til å sette av dagen for å kunne bli med på en innsats til felles glede.

Dato: Torsdag 25. april 2019

Klokken: 17:30

Det er bestilt container som kommer dagen før. Benytt den gjerne til gjenstander du vil kvitte deg med.

NB!!  Følgende må IKKE kastes i containeren: Maling – Bildekk – Batterier – Elektriske og elektroniske apparater – Lyspærer – Annet miljøfarlig avfall.

Miljøfarlig avfall skal leveres på gjenbruks-/miljøstasjoner. Kasting av slikt avfall i containeren fører til unødige kostnader for sameiet.

Vi avslutter dugnaden, som vanlig, med noe å spise og drikke.

Vel møtt.


Garasjeportene

Nye garasjeporter er montert. Det er bestilt nye låsesylindere slik at «gammel» nøkkel kan benyttes.

 

Vi minner om

Tidspunktene for gasservice og for ventilasjonsrens nærmer seg.

Service av gassanlegget gjennomføres 7. – 12. desember. Dette gjelder for leiligheter med gasspeis eller gass til grill på terrassene.
Rens av ventilasjonsanlegget vil bli gjennomført 10. – 12. desember. Dette gjelder alle leiligheter.

Informasjon med bl.a klokkeslettene for hhv gasservice og ventilasjonsrens er  sendt alle beboere i e-post.

Styret håper alle har funnet en løsning for å kunne ta imot servicepersonell.  Dersom servicepersonell ikke får tilgang til leiligheten, blir det registrert som bomtur. Servicepersonell må da komme tilbake ved en senere anledning. Dette medfører ekstra kostnad for den enkelte beboer.

 

Service på gassanlegget

Styret har inngått avtale med ny leverandør av gassvedlikehold; Assemblin AS.

Den årlige servicen gjennomføres 7. – 12. desember. Informasjon om dato og klokkeslett er sendt i e-post til hver sameier.

Styret anbefaler at dere er hjemme ved tildelt tid eller bytter tidspunkt med en nabo, eller avtaler med naboen som kan låse inn Assemblin. Dersom dere bytter tidspunkt eller får naboen til å låse inn Assemblin, husk å oppgi det i en e-mail til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 3. desember. Ved henvendelse til Assemblin vennligst oppgi også det nummeret som er klistret på dørene. Nummeret begynner med bokstaven A i oppgang A og B, og med bokstaven B i oppgang C og D

OBS!
• For de som ikke er hjemme til tildelt/avtalt tidspunkt vil det påløpe en         ekstra kostnad ved en oppsamlingsrunde.
• Gjennomføring av service kan ta noe ulik tid. Assemblin ber oss derfor om å holde av ½ time i forkant og etterkant av tildelt tid.

Evt plombering
Dersom noen ønsker å få plombert gassanlegget i sin leilighet, gi beskjed via e-mail til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 29. november. Assemblin har opplyst at dersom de utfører plomberingen under den årlige servicerunden vil kun delekostnad, på ca. kr. 500, bli belastet. Vær oppmerksom på at gass-skapet allikevel må kontrolleres hvert år.

Praktiske forberedelser:
• Sørg for at ringeklokke og dør er merket med navn iht tilsendt liste. Hvis dette ikke er gjort, finner ikke Assemblin korrekt leilighet, og anser det som bomtur.
• De som leier ut må si ifra til leietaker at Assemblin kommer og opplyse om tidspunktet for servicen.
• Navnet til eier (se tilsendt liste) må stå på ringeklokken den dagen servicen blir gjennomført, eller dere kan gi beskjed til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 29. november hvilket navn som står på ringeklokken.
• De som har grillslange til gassgrill må legge den frem slik at den blir kontrollert.
• Husk at peisen må være avslått natten før service blir gjennomført!!

Vi håper at vi kan gjennomføre den årlig servicen av gassanlegget uten store utfordringer.

På forhånd takk for hjelpen til alle.

Tenning av Sameiets «Juletrehekk»

Styret inviterer store og små til

tenning av Sameiets «juletrehekk»

(tradisjonen tro, tenner vi lys i hekken ved lekeplassen foran A-blokken)

Lørdag 1. desember kl. 17:30

Vi serverer kakao, gløgg og pepperkaker, og så håper vi det blir julesanger, lek og kos.

… og vi skal ikke se bort fra at vi også i år får uventet besøk …….

Grunnet logistikk etc. setter vi pris på om dere melder tilbake til styret om deltagelse, antall store og små – innen tirsdag 27. nov.

På forhånd takk!!

Hilsen

Styret i Sameiet Gaustadveien 23

Ventilasjonsrens

Sameiet er nå over 7 år. Styret har gjennomført stikkprøver av ventilasjonsanlegget i leilighetene. Resultatet av disse viste at det er påkrevd å gjennomføre ventilasjonsrens i alle leilighetene.

Styret har vært i dialog med flere leverandører og innhentet tilbud. Aktiv Ventilasjonsrens AS er valgt som leverandør av tjenesten.

Ventilasjonsrensen vil bli gjennomført i uke 50. Arbeidet i hver leilighet tar ca. 1 time. Dato log klokkeslett for gjennomføringen er sendt i e-post til alle beboere/eiere.

Vi anbefaler at dere er hjemme ved tildelt tid. Dersom dere ikke har mulighet til å være hjemme ved tildelt tid må dere bytte tidspunkt med en nabo eller avtale med nabo som kan låse inn Aktiv Ventilasjonsrens.

Dersom dere bytter tidspunkt eller får naboen til å låse Aktiv Ventilasjonsrens inn, husk å oppgi det i en e-post til tina@aktivventilasjonsrens.no, eller pr. tlf. 463 06 958 (kl. 0800 – 1500) innen fredag 7. desember. Ved henvendelse til Aktiv Ventilasjonsrens vennligst oppgi, foruten navn, det nummeret som står på inngangsdøren. I oppgang A og B begynner nummeret med bokstaven A, og i oppgang C og D begynner nummeret med bokstaven B.

Obs!
Husk å merke inngangsdøren din med navn, og at dette og navn på ringeklokken nede må være i samsvar med den tilsendt liste.

Garasjene blir stengt

Vannrennen utenfor garasjeportene skal repareres og GARASJENE må STENGES for inn-/utkjøring en periode.

Dere har sikkert observert at rennen utenfor garasjen har behov for å bli utbedret. Reparasjonen starter onsdag 24. oktober kl. 07:00 og avsluttes torsdag 25. oktober.

Av hensyn til det arbeidet som skal utføres, er det ikke mulig å kjøre inn eller ut av garasjene i perioden:
onsdag 24. oktober kl. 07:00 til torsdag 25. oktober (ca. kl 16:00)

Alternativ parkering i denne perioden er gjesteparkeringen og parkeringsplassen ved innføringsstasjonen (trafoen) øverst i Gaustadveien.

Styret beklager de ulempene dette arbeidet medfører, men reparasjonen er dessverre påkrevet.

Hilsen
STYRET

Branninstruks

Justert branninstruks er i dag hengt opp på oppslagstavlene. Ved en eventuell nødsituasjon, husk:

Ved evakuering, gå rett ut; dvs retning garasjeanlegget tilhørende naboeiendommen Øvre Sogn Borettslag. Ikke gå mellom våre bygninger.

Hele branninstruksen finner du under fanen HMS her på hjemmesiden, og  på oppslagstavlene i inngangspartiene. Gjør deg kjent med innholdet.

 

Høstdugnad

Hei alle sammen!

Det er snart tid for høstens dugnad. Vi håper du og dine har anledning til å bli med på en ryddesjau til felles glede.

Dato: Torsdag 11. oktober
Klokken: 17:30

Det blir bestilt container som kommer dagen før. Benytt den gjerne til gjenstander du vil kvitte deg med. Større gjenstander må slås i fra hverandre. Vennligst ikke parker på de 3 nederste gjesteparkeringene f.o.m kveldstid tirsdag 9. oktober.

NB!!
Miljøfarlig avfall må IKKE kastes i containeren. Dette gjelder bl.a.:
•Maling •Bildekk •Batterier •Elektriske og elektroniske apparater •Lyspærer •etc.

Miljøfarlig avfall skal leveres på gjenbruks-/miljøstasjoner. Kasting av slikt avfall i containeren fører til unødige kostnader for sameiet.

Vi avslutter dugnaden med noe å spise og drikke.